Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Winkellocatie

In de Codata database, zijn het merendeel van de locaties bestemd voor handelsdoeleinden en zijn gegroepeerd onder de benaming "Winkellocaties". De andere locaties (woningen, monumenten, publieke of religieuze gebouwen, ... ) zonder handelsdoeleinden zijn gegroepeerd onder de activiteit "Gebouwen". Een Winkellocatie kan een handelszaak bevatten of leegstaan (leeg, in verbouwing, ...).

De leegstaande locaties zijn gegroepeerd onder de activiteit "Inactieve Winkels".

De winkels kunnen zelfstandig zijn of afhangen van een keten, en zijn in dit geval gegroepeerd onder de benaming "Retailers".

Aan elke winkellocatie beantwoorden één of meerdere activiteiten, toegewezen volgens de Codata nomenclatuur (zie).

Schematisch, zijn de locaties ingedeeld als volgt:

 • Locaties
  • Winkellocaties
   • Winkels
    • Retailers / Nationale Winkelketens
    • Zelfstandige Uitbaters / Lokalen
   • Inactieve winkels
    • Diverse Lokalen (reserve, etalage, ...)
    • Lokalen in verbouwing
    • Leegstande lokalen
  • Gebouwen (Monument, Religieus gebouw, ...)

Handelsgebied

Een door Codata begrensd handelsgebied komt overeen met een geheel van locaties, gevestigd:

 • in een agglomeratie van minimum 25.000 inwoners
 • en waarvan de totale bedrijfsruimte meer dan 10.000 m²
 • is en minimum 25 tot 30 verkooppunten bevat waaronder een warenhuis van ten minste 2.500 m².

Op deze basissen worden de perimeters van de Codata handelsgebieden bepaald en aangeduid met zwarte stippen.

Niettemin, vormen deze criteria geen absolute regel en kan het regelmatig gebeuren dat handelsgebieden die niet aan de verschillende criteria beantwoorden, toch in de database worden ingevoegd.

Voorbeelden van Handelsgebieden "buiten criteria": Saint-Tropez, Deauville, Forte dei Marmi,… Deze Handelsgebieden zijn in de database opgenomen omdat ze commercieel drager zijn hoewel zij niet aan de basiscriteria beantwoorden.

Een handelsgebied kan uit verschillende types bestaan : winkelstraten, handelscentra, handelszones, retail parks, outlet centra en stations en luchthavens.

 • Winkelstraat
 • Station / Luchthaven
 • Handelszone
 • Winkelcentrum
 • Retail Park.

Handelscluster

Een cluster is een geheel van locaties gevestigd in een moedergebied en dochtergebieden.
Voorbeeld: de cluster "Lille Centre" omvat het handelsgebied "Lille Centre" et het geheel van de dochtergebieden, zijnde de handelscentra "Euralille", "Le 31", "Le Passage des Tanneurs" en "Grand'Place".

Handelsproject

De getelde Handelsprojecten in de database zijn gerangschikt in verschillende categorieën :

 • de ontwerpen
 • de overplaatsingen
 • de renovaties
 • de uitbreidingen
 • de stadsontwikkeling
 • de "new traffic builder".

Om gerefereerd te worden moet een project niet noodzakelijk over een machtiging of een vergunning beschikken. Vaak worden de projecten nog vóór alle administratieve vergunningen ingezameld. Daarentegen moet elk project wel significant zijn in de agglomeratie.

Activiteiten - Definitie en rangschikking

De nomenclatuur van de activiteiten, algemene activiteiten of gedetailleerde activiteiten is gedefinieerd door Codata. Groeperingen worden ook gedefinieerd om statistieken van de indeling van de handelszaken op te maken.

Voor elke winkel kunnen één of meerdere activiteiten toegekend worden (maximaal zes). Het is echter de algemene activiteit van het verkooppunt dat als eerste geplaatst wordt en dient voor de opmaak van de thematische kaarten.
Uiteraard zal elke opzoeking op gelijk welke activiteit toelaten het verkooppunt te identificeren van het ogenblik dat de activiteit in kwestie, in eerste positie of niet, toegekend werd.

Retailer

Een Retailer beantwoord in elk geval aan een dubbel begrip. Het kan om een regionale of nationale winkelketen gaan maar moet ten minste tien verkooppunten in de Codata database bevatten. Evenwel, zijn nieuwe veelbelovende concepten en concepten afkomstig van andere landen dan deze door Codata bestudeerd, eveneens in de database opgenomen.

Dienstverlener in winkelvastgoed

Een dienstverlener, opgenomen in de Codata database, is een bedrijf, actief in het domein van winkelvastgoed. Het betreft bijvoorbeeld eigenaars, beleggers, promotors, raadgevers, ontwikkelaars van enseignes, vastgoed experten of ook nog beheerders en projectontwikkelaars van handelscentra.

Top
support