Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

De zoekresultaten visualiseren

Alle zoekresultaten zijn in de vorm van lijsten met verschillende sorteermogelijkheden en directe links naar fiches, plannen, foto's of andere lijsten. Alle resultaten zijn downloadbaar.

Resultaattabellen met paginering

Alle zoekresultaten worden voorgesteld onder vorm van tabellen.

Bovenaan de tabel verschijnt het aantal zoekresultaten en een paginering. Een resultaatpagina stelt maximaal 75 regels voor. Klik op de paginanummers voor andere resultaten.

Elke tabelregel beantwoordt aan een resultaat terwijl de kolommen een eerste informatieniveau weergeven. Dit laat u toe het zoekresultaat of de resultaten te selecteren in het aanbod.

Resultaten sorteren

Onder sommige kolomtitels verschijnen linkjes om de resultaten in de tabel opklimmend of afdalend te sorteren voor de kolom.

Bijvoorbeeld, sorteren van de kolom "Aant. Locaties" geeft alle resultaten, opklimmend of afdalend, weer van het aantal Locaties in het Handelsgebied.

Tip: indien u deze sortering uitvoert in een kolom, sorteert Codata Explorer alle zoekresultaten en, zo nodig, niet alleen de 75 resultaten van de afgebeelde pagina.

Een zoekopdracht wijzigen

U kunt op elk moment uw aanvankelijke zoekopdracht weergeven via een klik op de link "V" bovenaan rechts van de paginatitel.

U kunt vervolgens uw zoekcriteria in elk blok wijzigen voor een nieuwe zoekopdracht.

Toegang krijgen tot een Fiche

Elk van de vijf, door Codata Explorer voorgestelde, opzoekingen bevatten links naar de Fiche pagina's. (bv. Locatie of Retailer)

Tip: u kunt makelijk van het ene concept naar het andere overgaan. Bijvoorbeeld, van een opzoeking naar Handelsgebieden kunt u onmiddellijk overgaan naar de Fiche van Project van Handelsgebieden via de link in de kolom "Project" van de resultaattabel.

Een kaart raadplegen

Vanuit elke resultaattabel heeft u toegang tot de kaarten via één van de twee volgende pictogrammen:

  • : dit pictogram vindt u bovenaan de resultaattabel en stelt een kaart voor met alle resultaten van de zoekopdracht (aangepaste zoom)
  • : dit pictogram vindt u in de resultaattabel en de kaart is gecentreerd op één enkel zoekresultaat (hetzij een Locatie, een Handelsgebied of een Project)

Een link selecteren

Codata Explorer werd ontworpen teneinde u te helpen de door u gezochte informatie, snel te vinden. Talrijke links in de resultaattabellen helpen u van het ene concept naar het andere over te gaan.

Bijvoorbeeld, in de opzoeking naar Handelsgebieden biedt de link naar het Aant. Locaties onmiddellijk toegang tot de zoekresultaten van Locaties voor dit welbepaald Handelsgebied. Zo kunt u alle locaties van dit Handelsgebied visualiseren.

Downloaden en afdrukken

Knoppen onderaan de resultaattabel helpen u, in functie van het type zoekopdracht dat u uitvoert, de resultaattabel te downloaden of de gegevens te exporteren in een standaard formaat.

U hoeft enkel te kiezen tussen een PDF of een XLS en de voorgestelde procedure te volgen. De downloadfunctie voor het PDF verschilt volgens de instelling van uw browser.

Top
support