Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Uw account beheren via de abonnee zone

Mijn abonnement

Op het eerste scherm vindt u in detail:

  • De kenmerken van het abonnement
  • Het ingetekende en verbruikte aantal Codata Eenheden
  • De geactiveerde (of niet) opties van uw abonnement.

Indien de persoon, die de pagina raadpleegt, beheerder is van het abonnement heeft deze drie knoppen om:

  1. Het abonnement te wijzigen (reproductierecht, nieuw forfait, vervroegde vernieuwing, bijkomende toegang(en)
  2. De verbruiksstatistieken van de Codata Eenheden op te vragen
  3. De statistieken per gebruiker op te vragen.

De gebruikers en de paswoorden

Dit scherm geeft een samenvatting van de gegevens van elke gebruiker en de rechten, toegekend aan elke gebruiker (bv. reproductierecht en recht tot downloaden van gegevens).

De beheerder van het account beschikt tevens over knoppen om:

  1. Een gebruiker te wijzigen (voornaam & naam, e-mailadres en recht tot downloaden van gegevens)
  2. Het paswoord van de gebruiker te wijzigen.

Mijn gegevensbestanden

De gebruiker heeft gedurende vijftien dagen na de download, toegangsrecht tot het- dezelfde bestand(en), die hij opnieuw mag downloaden. Na vijftien dagen, zijn de gegevens niet meer beschikbaar.

Een vraag formuleren

Deze rubriek geeft toegang tot een gestructureerd formulier die toelaat een aanvraag in te dienen bij het Codata team die u binnen de kortste keren antwoordt.

Top
support