Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Een Ontwikkelingsplan opstellen

Codata Explorer laat toe, op een snelle manier, een ontwikkelingsplan op te stellen, zonder daarom dure en geavanceerde technieken te gebruiken.

Het principe is heel simpel

  • Elk enseigne streeft ernaar zich te vestigen in de nabije omgeving van sommige "referentiemerken", concurrerend of niet
  • Tevens, probeert elk enseigne sommige "ongewenste enseignes" in zijn omgeving te ontwijken, concurrerend of niet.

Indien we

  • de handelsgebieden identificeren waar de "referentiemerken" aanwezig zijn
  • en de handelsgebieden identificeren waar de "ongewenste enseignes" afwezig zijn.

Is het werk zo goed als gedaan en is de basis van een ontwikkelingplan gelegd.

Om dit objectief te bereiken, biedt Codata Explorer een functie genaamd Aanwezigheid of Afwezigheid van Retailer(s)" en die u terugvindt in de zoekmotor van de Websites.

Laten we stap per stap de redenering en het gebruik van deze functionaliteit uitwerken.

Om de functionaliteit te gebruiken, is het noodzakelijk de optie "clusters" of de optie "handelsgebieden" te kiezen.

Nemen we eerst de optie "handelsgebieden"

Ga naar de zone "Handelsgebieden opzoeken waar alle volgende Retailers aanwezig zijn".

Retailers worden voorgesteld naarmate uw invoer.

Herhaal deze handeling met een ander enseigne.

Ga naar de zone "Handelsgebieden opzoeken waar minstens één van de volgende Retailers afwezig zijn".

Retailers worden voorgesteld naarmate uw invoer.

Start de zoekopdracht.

U bekomt een lijst van handelsgebieden waar de gewenste enseignes aanwezig zijn en de ongewenste, afwezig.

Om uw opzoeking te verfijnen keer terug bovenaan het scherm en open eventueel de zoekblokken die u nodig hebt.

Er werd een back-up gemaakt van uw zoekcriteria.

U kunt verfijnen door andere criteria in andere rubrieken te kiezen.

Start opnieuw de zoekopdracht naar handelsgebieden.

Het aantal bekomen handelsgebieden is uiteraard beperkt vermits uw zoekopdracht werd verfijnd.

U kunt de positionering van deze handelsgebieden in de mapping interface visualiseren.

Om uw opzoeking opnieuw te wijzigen, keer terug naar de zoekmotor door de gepaste knop te gebuiken.

In eender welk stadium van deze benadering, is het uiteraard mogelijk criteria toe te voegen om uw opzoeking te verfijnen.

Deze bijkomende criteria beperken uiteraard het aantal voorgestelde handelsgebieden.

Stap na stap, wordt het gewenste resultaat bekomen: de basis leggen van een ontwikkelingsplan.

Laten we nu de optie "clusters" beschouwen

Een handeslcluster is een geheel van locaties gevestigd in een moedergebied en haar dochtergebieden.
Voorbeeld : De cluster "Lille Centre" houdt het handelsgebied "Lille : Centre" in en het geheel van de dochtergebieden, zijnde de handelscentra "Euralille", "Le 31", "Le Passage des Tanneurs" et "Grand'Place".

Laten we de resultaten van een opzoeking volgens het begrip handelsgebieden met deze van een opzoeking volgens het begrip clusters vergelijken.

Kies en voeg uw criteria in. Start eerst de opzoeking volgens het begrip handelsgebieden.

Volgens het begrip handelsgebied, geeft de lijst 9 handeslgebieden weer.

Met dezelfde criteria, start ditmaal de opzoeking volgens het begrip clusters.

Volgens het begrip clusters, geeft de lijst ditmaal 18 handelsgebieden weer.

Met een opzoeking volgens het begrip clusters, stelt men vast dat 9 handelscluster werd toegevoegd aan de bekomen lijst van de opzoeking volgens het begrip handelsgebieden.

De reden hiervan is dat, op deze bijkomende clusters, de geselecteerde retailers volgens " opzoeken van handelsgebieden waar een retailer aanwezig is" in andere handelsgebieden binnen éénzelfde cluster, gepositioneerd zijn.

U kunt nadien uw opzoeking uitbreiden of verfijnen mits zoekcriteria bij te voegen of te wijzigen.

De functionaliteit "Aanwezigheid/Afwezigheid" van Codata Explorer laat toe, eenvoudig en snel, de basis van uw ontwikkelingsplan te bepalen.

Top
support