Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Opzoeken van Retailers voor een Beschikbaar Lokaal

Codata Explorer laat toe Retailers te vinden die een beschikbaar lokaal zouden kunnen bezetten en aldus uw marktanalyse te richten.

Zoekmotor en resultatenlijst

De zoekmotor Retailers laat toe u te richten op Retailers in functie van hun ontwikkelingscriteria. U kent uiteraard de kenmerken van uw lokaal en kunt dus de zoekmotor gebruiken in functie van deze kenmerken.

Hoe preciezer de criteria, hoe relevanter de resultatenlijst van Retailers.

Een Retailer selecteren

In deze rubriek moet u niet de naam van de retailer invullen maar kruis het land aan waarin het lokaal zich bevindt. Indien uw lokaal zich in Frankrijk bevindt is het onnodig een Retailer te zoeken die zich enkel in Oostenrijk ontwikkelt.

Activiteit(en) van het/de Retailer(s)

U kent uw lokaal en weet welke activiteit (of activiteiten) geschikt zijn. Om te beginnen kunt u zich breed richten. Afhankelijk van de bekomen resultaten, kunt u uw zoekopdracht herhalen volgens een nader bepaalde activiteit.

Aanwezig/ Afwezig op een plaats

Vanzelfsprekend dient u Retailers te zoeken die afwezig zijn in de geografische zone in dewelke uw lokaal zich bevindt.
U kunt kiezen voor een hoogst mogelijke geografische granulariteit, met name de website Codata en u bekomt de lijst van de, in het handelsgebied afwezige, Retailers.
Het kan gebeuren dat sommige, in de resultatenlijst voorgestelde Retailers, aanwezig zijn in de cluster of de plaats.
Indien u dit wilt vermijden, kunt u beter uw zoekopdracht richten op de cluster of de plaats of zelfs de provincie of het departement.

Ontwikkelingscriteria

In deze rubriek moet u de criteria aankruisen die beantwoorden aan de kenmerken van uw lokaal. Winkelstraat indien uw lokaal zich in een winkelstraat bevindt, gezochte verkoopoppervlakte die aan het beschikbaar lokaal beantwoordt, enz.

Bijkomende opties

In deze laatste rubriek gaat u zelf de omvang van de keten, die u wenst aan te trekken, bepalen. Zo kunt u bv. beslissen dat, het Retailer dat u zoekt over minstens 100 verkooppunten in uw land beschikt, of omgekeerd, eerder bescheiden is en minder dan 20 verkooppunten bezit.

Contacten leggen en uw lokaal aanbieden

Indien de bekomen lijst een nog te groot aantal Retailers bevat, is het raadzaam nogmaals te verfijnen. Dit zal u helpen uw opzoeking beter te richten.

Zodra u een treffende lijst bekomt, kunt u de contacten opnemen.

Om contactgegevens te bekomen, hebt u meerdere mogelijkheden:

  • het bekomen XLS bestand betreffende de Retailers / Retailers downloaden
  • de vCards (visitekaart formaat) van de verschillende contactpersonen downloaden
  • de tool voor het inzamelen van e-mailadressen gebruiken om enkel de e-mailadressen te bekomen.

Indien u de tool voor het inzamelen van e-mailadressen gebruikt, kunt u uw aanbod onmiddellijk doorsturen per e-mail aan de geselecteerde personen.

Door de geadresseerden van uw keuze aan te kruisen, kunt u een lijst met e-mailadressen opmaken en hoeft u enkel nog uw mail door te sturen, samen met het presentatiedossier van uw locatie.

De geavanceerde zoekmotor van de Retailers laat toe de niet aanwezige Retailers, in een opgegeven geografische zone, terug te vinden. En aldus de Retailers, die verondersteld worden een beschikbaar lokaal te kunnen bezetten, terug te vinden door uw opzoeking te verfijnen met oppervlakte-, vestigings- en activiteitscriteria of volgens de omvang van het Retailer.

Top
support