Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Een Handelslocatie kennen

Met Codata Explorer kunt u de omgeving en de context van eender welke winkellocatie, in een door Codata gerefereerd handelsgebied, kennen.
U kunt tevens een presentatiedossier opmaken door de verscheidene downloadbare elementen te gebruiken.

Laten we, aan de hand van een voorbeeld, de kenmerken van een handelslocatie ontdekken in Codata Explorer.

Opzoeking en lijst van (een) locatie(s)

Twee mogelijkheden:

  • of u kent de gezochte locatie en u voert het adres of de naam in
  • of u kent de gezochte locaties niet en u voert verschillende elementen in die u toelaten de gewenste locaties te vinden.

In beide gevallen gebruikt u de zoekmotor van de locaties.

Selecteer een (of meerdere) locatie(s)

In deze rubriek kunt u een locatie in de database vinden via het exacte adres. In functie van uw invoer, worden namen van plaatsen voorgesteld (handelsgebied, plaats, stdelijke eenheid, provincie, regio, land).
Indien u het adres van de locatie niet kent, kunt u verschillende plaatsnamen invoeren. Bijvoorbeeld, indien u de locaties van een enseigne zoekt op bepaalde plaatsen.

Naam van de retailer of de winkel

In deze rubriek kunt u een locatie in de database opzoeken via de naam van de winkel of de retailer. In functie van uw invoer, worden namen van retailers of winkels voorgesteld.
Indien u geen plaats selecteert wordt de opzoeking verricht in de 700.000 locaties in de database, verspreid over 10 bestudeerde landen. Het is dus aan te raden een plaats te selecteren in de vorige rubriek, bv. een land.

Activiteit(en) op de locatie

Indien u, noch het juiste adres, noch de naam van de locatie kent, kunt u een opzoeking starten op de activiteit.
Aan elke locatie in de Codata database kunnen 6 activiteiten verbonden zijn. De bekomen resultatenlijst houdt rekening met elk van de 6, aan de locatie toegekende, activiteiten. Niet alleen de algemene activiteit van het verkooppunt maar ook de gedetailleerde activiteiten indien deze significant zijn.
Indien u geen plaats selecteert wordt de opzoeking verricht in de 700.000 locaties in de database, verspreid over 10 bestudeerde landen. Het is dus aan te raden een plaats te selecteren in de vorige rubriek, bv. een land.
Ter herinnering : de nomenclatuur van de activiteiten werd gedefinieerd door Codata, algemene activiteiten en gedetailleerde activiteiten. Hergroeperingen worden tevens gedefinieerd om indelingsstatistieken van de winkels op te maken.

Bijkomende opties

Dit gedeelte laat u toe verschillende criteria te definiëren zoals de geografische positionering, het type handelsgebied, de bevolking, de hoedanigheid van de bezetters, ...

Link naar de foto's van de locatie

Via het "pictogram foto", geeft u de gevelfoto weer. De foto van de laatste inventarisering maar ook deze van de vorige inventariseringen.

Link naar de mapping interface

Via het "pictogram kaart", opent u de mapping interface.

De geselecteerde locatie bevindt zich in het midden van het venster.

In een oogopslag, visualiseert u de vorm van het verkooppunt, de positionering, de namen en activiteiten van de nabije verkooppunten.

U beschikt over meerdere functies die u toelaten de handelsomgeving van elke locatie beter te begrijpen.

Visualisatie van de zoekresultaten

U kunt de zoekresultaten afbeelden.

Hiervoor moet u de opzoeking toelichten. Bijvoorbeeld de winkels van de sector "schoenen-lederwaren" in de stedelijke eenheid Reims.

U bekomt de lijst van de handelsgebieden en gaat naar de mapping interface via de link aan het eind van elke regel.

U kunt nu de positionering van de verkooppunten "schoenhandel-lederwaren" in het geselecteerde handelsgebied visualiseren.

Merk op dat deze visualisatietool niet enkel de weergave van de locaties van uw zoekopdracht weergeeft maar eveneens de handelsgebieden, projecten en elementen buiten de criteria.

Interessepunten

Panoramische zichten zijn eveneens beschikbaar. Deze opnames werden gemaakt vanuit elk strategisch punt van het handelsgebied.

Deze standpunten geven u een inzicht in de bestaande omgeving.

De projecten zijn eveneens gepositioneerd in de mapping interface.

Het interessepunt is steeds klikbaar en leidt naar een venster met verdere informatie.

Thematiek

De tool "Thematiek" laat toe kleurcodes weer te geven volgens verschillende criteria.

  • De activiteiten

  • De nieuw bijgekomen winkels tussen de twee laatste inventariseringen

  • De nationale enseignes

  • De vacante lokalen.

Persoonlijke annotaties / Pictogrammen

In deze rubriek kunt u pictogrammen invoegen op de kaart. Zodoende kunt u de winkel van uw keuze aanduiden.

Het gekozen pictogram blijft op het plan tot u het desactiveert. Het wordt een back-up gemaakt tot het opslaan/afdrukken van het PDF bestand.

Meetttols

De zone "Meettools" biedt u 3 tools om afstand, perimeters en oppervlakten te meten.

Voor een afstand, selecteer het vertrekpunt met een linkerklik. Bepaal de afstand door middel van de rode markering. Beëindig met een tweede linkerklik op de kaart. Klik opnieuw op het pictogram in de linker kolom om te deselecteren.

Voor een oppervlakte, selecteer met een linkerklik de hoogste punten van de te meten oppervlakte en eindig met een dubbele linkerklik.
Klik opnieuw op het pictogram in de linker kolom om te deselecteren.

Link naar de locatie fiche

Vanuit de lijst locaties, zijn verschillende fiches beschikbaar.

  • De gedetailleerde fiche van de locatie

  • De gedetailleerde fiche van het handelsgebied

  • De gedetailleerde fiche van de enseigne indien de locatie bezet wordt door een nationale enseigne opgenomen in de Codata database.

De opmaak van uw dossier

Alle beschikbare gegevens, lijsten en kaarten zijn downloadbaar in PDF formaat. U hebt dus de mogelijkheid om uw dossiers te realiseren en te personaliseren door de lijsten, fiches en visuelen van uw keuze in te voegen.
U kunt eveneens de gegevens in XLS formaat downloaden. Zo kunt u de gegevens verwerken en/of importeren in uw eigen database.
Voor hulp bij het downloaden, zie hoofdstuk "Downloaden van gegevens".

Top
support