Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Een Handelsgebied en zijn Agglomeratie kennen

Met Codata Explorer kunt u de handelsorganisatie van eender welke geografische zone kennen: handelsgebied, cluster, plaats, agglomeratie, provincie, regio of land.
U kunt eveneens een presentatiedossier opmaken door de verschillende downloadbare elementen te gebruiken.

Laten we, aan de hand van een voorbeeld, de kenmerken van een handelsgebied en zijn omgeving ontdekken.

Opzoeking en lijsten van handelsgebieden

Voeg in de zoekmotor van de handelsgebieden de geografische zone van uw keuze in. In ons voorbeeld nemen we de stedelijhke eenheid Reims (Frankrijk).

Alle geïnventariseerde handelsgebieden binnen de gekozen geografische zone zijn in deze lijst opgenomen.

De handelsgebieden van het type "winkelstraat" en "handelszone" worden links uitgelijnd.

De handelsgebieden van het type "winkelcentrum", "station - luchthaven", "retail park" en "outlet centrum" worden rechts weergegeven.

Wat toelaat weer te geven dat deze zich binnen de perimeters van de handelsgebieden van het type "winkelstraat" of "handelszone" bevinden.

Het onderscheid tussen de verschillende handelsclusters wordt in de lijst aangeduid met een spatie en door toevoeging van de winkels en retailers van de verschillende handelsgebieden die deel uit maken van de cluster.

Links naar de mapping interface

Openen van de kaart op de gekozen geografische zone

Via het pictogram "kaart" aan het eind van elke regel van een handelsgebied, kunt u de mapping interface openen op het gekozen handelsgebied.

Dit zicht laat toe de handelsgebieden met betrekking tot elkaar te situeren. De "trekkers" worden aangetoond in functie van de verkoopoppervlakte en het gekozen zoomniveau.

Het is mogelijk de afstand tussen twee handelsgebieden te meten.

Alle handelsprojecten binnen deze agglomeratie zijn aangetoond met een ster.

Elke ster is "klikbaar". De link leidt naar een tooltip met beknopte informatie. Van hieruit heeft u toegang tot de gedetailleerde fiche.

Openen van de kaart op het gekozen handelsgebied

Via het pictogram "kaart" aan het eind van elke regel van een handelsgebied, kunt u de mapping interface openen op het gekozen handelsgebied.

De zwarte stippellijn bepaalt de perimeter waarbinnen een uitgebreide inventarisering plaatsvindt op regelmatige datum.

Visualisatie van de zoekresultaten

U kunt de zoekresultaten op de kaart visualiseren.

Daarvoor moet u de opzoeking preciseren. Bijvoorbeeld de winkels van de sector "schoenen-lederwaren" in de stedelijke eenheid Reims.

U bekomt de lijst van de handelsgebieden en toegang tot de mapping interface via het pictogram "kaart" aan het eind van een regel van een handelsgebied.

U kunt nu de positionering van de verkooppunten "schoenhandel-lederwaren" in het geselecteerde handelsgebied visualiseren.

Merk op dat deze visualisatietool niet enkel de weergave van de locaties van uw zoekopdracht weergeeft maar eveneens de handelsgebieden, projecten en elementen buiten de criteria.

Interessepunten

Panoramische zichten zijn eveneens beschikbaar. Deze opnames werden gemaakt vanuit elk strategisch punt van het handelsgebied.

Deze standpunten geven u een inzicht in de bestaande omgeving.

De handelsprojecten zijn eveneens in de mapping interface gepositioneerd.

Het interessepunt is steeds klikbaar en leidt naar een venster met verdere informatie.

Thematiek

De tool "Thematiek" laat toe kleurcodes weer te geven volgens verschillende criteria.

  • De activiteiten

  • De nieuw bijgekomen winkels tussen de twee laatste inventariseringen

  • De retailers

  • De vacante lokalen

Persoonlijke annotaties / Pictogrammen

In deze rubriek kunt u pictogrammen invoegen op de kaart. Zodoende kunt u de winkel van uw keuze aanduiden.

Het gekozen pictogram blijft op het plan tot u het desactiveert. Het wordt een back-up gemaakt tot het opslaan/afdrukken van het PDF bestand.

Meettools

De zone "Meettools" biedt u 3 tools om afstand, perimeters en oppervlakten te meten.

Voor een afstand, selecteer het vertrekpunt met een linkerklik. Bepaal de afstand door middel van de rode markering. Beëindig met een tweede linkerklik op de kaart. Klik opnieuw op het pictogram in de linker kolom om te deselecteren.

Voor een oppervlakte, selecteer met een linkerklik de hoogste punten van de te meten oppervlakte en eindig met een dubbele linkerklik.
Klik opnieuw op het pictogram in de linker kolom om te deselecteren.

Links naar de locaties in elk handelsgebeid

Via de lijst van handelsgebieden bekomt u de lijst van de getelde locaties en winkels in elk handelsgebeid. U hoeft enkel te klikken op het aantal winkels in het handelsgebied van uw keuze. Idem om de lijst van de getelde retailers in het handelsgebied te bekomen.

U bekomt de lijst van alle geïnventariseerde locaties binnen de perimeter van het gekozen handelsgebied.

Links naar de handelsgebieden fiches en statistieken

Om meer te weten over het gekozen handelsgebied, zijn verschillende fiches en statistieken beschikbaar.

De gedetailleerde fiche van het handelsgebied

U hoeft enkel op de naam van het handelsgebied van uw keuze te klikken.

De statistieken van de winkels van het handelsgebied

U hoeft enkel op de link van de handelsgebieden fiche te klikken.

Op deze fiche vindt u de handelsdichtheid en de leegstand, de indeling van de winkels per activiteiten, een historiek van de verschillende elementen onder vorm van grafieken en gedetailleerde tabellen.

De socio-demografische statistieken

U hoeft enkel op de link van de handelsgebieden fiche te klikken.

Op deze fiche vindt u de indeling van de bevolking per geslacht en per leeftijd, de vergelijking tussen werkloosheid en activiteit, de inkomens, het aantal fiscale huishoudens, ...

De opmaak van uw dossier

Alle beschikbare gegevens, lijsten en kaarten zijn downloadbaar in PDF formaat. U hebt dus de mogelijkheid om uw dossiers te realiseren en te personaliseren door de lijsten, fiches en visuelen van uw keuze in te voegen.
U kunt eveneens de gegevens in XLS formaat downloaden. Zo kunt u de gegevens verwerken en/of importeren in uw eigen database.
Voor hulp bij het downloaden, zie hoofdstuk "Downloaden van gegevens".

Met Codata Explorer kunt u een werkelijk prestatiedossier van een handelsgebied opmaken.
Dit dossier, in zijn geheel nauwkeurig opgemaakt en gedateerd, zal gedetailleerde plannnen, foto's en statistieken bevatten.

Top
support