Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Een handelsproject kennen

Codata Explorer laat toe handelsprojecten type "ontwerp", "uitbreiding", "renovatie", "overplaatsing" en "stadsvernieuwing" te selecteren.

Om gereferenceerd te worden moet een project niet noodzakelijk over een machtiging of een vergunning beschikken. Vaak worden de projecten nog vóór alle administratieve vergunningen ingezameld. Daarentegen moet elk project wel significant zijn in de agglomeratie.

Aan de hand van een voorbeeld, laten we de kenmerken van een handelsgebied en zijn omgeving ontdekken op Codata Explorer.

Opzoeking en lijsten van projecten

Voeg in de zoekmotor van de projecten de geografische zone van uw keuze in. In ons voorbeeld nemen we de stedelijhke eenheid Rijsel (Lille) (Frankrijk).

Vervolledig door één of meerdere types projecten te kiezen en/of bepaalde bijkomende opties.

De lijst van de projecten stelt de voornaamste kenmerken van elk project voor en biedt links naar verdere informatie.

Link naar de project fiche

In de lijst van de projecten hoeft u enkel te klikken op de naam van het project om de project fiche te openen.

Deze fiche bevat alle, door de Codata teams, ingezamelde informatie over het desbetreffende project: type project, type handelsgebied, voorziene openingsdatum, oppervlakte, aantal parkeerplaatsen, aangekondigde Retailers, ...

De volledigheid van de fiche hangt uiteraard af van de informatie die kon worden ingezameld en de welwillendheid van de promotor inzake communicatie over het project. Daarom zijn sommige fiches vollediger dan andere.

Heel belangrijk: de project fiche bevat een link naar de fiche van de promotor, eigenaar of verhuurder belast met het project. U kunt dus steeds contact opnemen voor verdere details.

Tot slot, worden al deze gegevens inzake elk project, minstens twee keer per jaar bijgewerkt. Een eerste maal tijdens de passage van onze gegevens inzamelaars in het handelsgebied. Een tweede maal door de dienst support die opzoekingen in de pers verricht en permanent contact heeft met de actoren van de winkelvastgoed sector.

Link naar de mapping interface

Via de lijst van de projecten heeft u toegang tot de mapping interface door op het pictogram "kaart" te klikken dat zich aan het eind van elke regel bevindt. De kaart opent zich op het project.

Een snelle navigatie in de mapping interface laat u vervolgens toe het project makkelijk te situeren in zijn nabije en afgelegen omgeving.

Hier bewijst de meettool al zijn nut om de afstand te meten dat een project scheidt van een ander handelsgebied.

DDe andere, op de kaart aanwezige, sterren bieden onmiddellijke toegang tot de fiches van andere projecten binnen de agglomeratie.

Opmaak van uw dossier

Alle beschikbare gegevens, lijsten en kaarten zijn downloadbaar in PDF formaat. U hebt dus de mogelijkheid om uw dossiers te realiseren en te personaliseren door de lijsten, fiches en visuelen van uw keuze in te voegen.
U kunt eveneens de gegevens in XLS formaat downloaden. Zo kunt u de gegevens verwerken en/of importeren in uw eigen database.
Voor hulp bij het downloaden, zie hoofdstuk "Downloaden van gegevens".

Met Codata Explorer kunt u een werkelijk prestatiedossier van een project opmaken.
Dit dossier, in zijn geheel nauwkeurig opgemaakt en gedateerd, zal gedetailleerde plannnen, foto's en statistieken bevatten.

Top
support