Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

Een Retailer kennen

De zoekmotor laat toe de enseignes te selecteren volgens verscheidene criteria : naam, groep, rechtsvorm, naam van contactpersonen, activiteiten, ontwikkelingscriteria, ...

Laten we, aan de hand van een voorbeeld, de kenmerken van een Retailer ontdekken in Codata Explorer.

Het eerste resultaat geeft een lijst van enseignes die aan uw opzoeking beantwoorden.

We kiezen er één uit.

Informatie, gemeenschappelijk voor elk land

Op de Retailer fiche verschijnt eerst en vooral de informatie, gemeenschappelijk voor elk land: logo, activiteit, website, ontwikkelingscriteria, aantal winkels per land.

Op dezelfde fiche, het aantal geïnventariseerde verkooppunten van het enseigne in de verschillende bestudeerde landen (volgens data en perimeters van de Codata inventariseringen).

Tabbladen zijn beschikbaar voor elk door Codata geïnventariseerd land waar het enseigne aanwezig is.

Informatie, specifiek voor elk land waar het enseigne aanwezig is

U vindt hier de indeling van de verkooppunten van het enseigne volgens het type handelsgebied en het type vestiging.

U vindt eveneens het adres van de hoofdzetels en de namen van de personen belast met het vastgoed, de ontwikkeling of de expansie. Voor het merendeel, met rechtstreeks telefoonnummer en e-mail adressen.

Link naar de lijst van de locaties van het enseigne

In één "klik" bekomt u de lijst van de locaties van de enseignes in het gekozen land.

U bekomt het aantal verkooppunten en de juiste adressen. Voor de verschillende variabelen, kunt u opklimmend of afdalend sorteren.

In één "klik" bekomt u de foto van de winkel (voor de stadscentra).

Het gedetailleerd plan is eveneens beschikbaar voor elk verkooppunt.

Link naar de lijst van handelsgebieden waar het enseigne aanwezig is

In één "klik" bekomt u, in het gekozen land, de lijst van de handelsgebieden waar het enseigne aanwezig is.

Het aantal handelsgebieden kan verschillen van het aantal locaties want het is mogelijk dat een enseigne meerdere malen aanwezig is in éénzelfde handelsgebied.

Door op de link "Deze handelsgebieden op een kaart bekijken" te klikken opent u de mapping interface op een aangepast niveau.

Het volstaat de visualisatieoptie van de handelsgebieden of de handelslocaties te gebruiken en u bekomt de kaart van de vestigingen van het enseigne in het gekozen land.

De opmaak van uw dossier

Alle beschikbare gegevens, lijsten en kaarten zijn downloadbaar in PDF formaat. U hebt dus de mogelijkheid om uw dossiers te realiseren en te personaliseren door de lijsten, fiches en visuelen van uw keuze in te voegen.
U kunt eveneens de gegevens in XLS formaat downloaden. Zo kunt u de gegevens verwerken en/of importeren in uw eigen database.
Voor hulp bij het downloaden, zie hoofdstuk "Downloaden van gegevens".

Met Codata Explorer kunt u een werkelijk presentatiedossier van een enseigne opmaken.
Dit dossier zal de identiteitsfiche van het enseigne, de ontwikkelingscriteria, de namen en gegevens van personen belast met het vastgoed of de expansie, de lijst en de kaart van de vestigingen, per land, bevatten.

Top
support