Codata Explorer

Onlinedienst teneinde professionelen van
handelsvastgoed te helpen bij hun besluitvorming

Afdrukken is enkel mogelijk via de PDF generator:

De Methode

Onze dataverzamelaars-beheerders onderzoeken het gebied jaar na jaar volgens dezelfde verzamelregels. Deze methode maakt het mogelijk om gegevens te vergelijken tussen Handelsgebieden, maar ook in de tijd.

Locaties – Inventarisering van de terreingegevens

De database van de Codata handelslocaties is voornamelijk opgebouwd op basis van de op het terrein ingezamelde gegevens,verricht door de speciaal opgeleide Codata teams.
In Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland worden alle Handelsgebieden waarnaar Codata verwijst jaarlijks bijgewerkt. In andere landen worden de tellingen op verzoek uitgevoerd en het laatste jaar van de telling staat vermeld op de Dekking pagina van de website van Codata Corporate.
In alle gevallen worden de laatste twee teldata vermeld bovenaan de Fiches Handelsgebieden en Handelsstatistieken.

Locaties – Exhaustieve inventarisering

Codata heeft voor elk handelsgebied een perimeter bepaald dat alle voornaamste handelsaders bevat. De omtrek wordt ruim genoeg bepaald om het de gebruiker mogelijk te maken de handelsorganisatie binnen de perimeter te begrijpen. De inventariseringen zijn exhaustief binnen de bepaalde perimeters, wat betekent dat alle cellen geanalyseerd worden of ze al dan niet door een handelszaak bezet zijn en/of de handelszaak deel uitmaakt van een georganiseerd netwerk of een zelfstandige handelszaak is.

Locaties – Bijkomende inventariseringen

Om de database van de handelslocaties te vervolledigen worden aanvullende inventariseringen opgezet naast de jaarlijkse terrein bezoeken. Deze aanvullende inventariseringen hebben als doel de verkooppunten die deel uitmaken van retail netwerken te lijsten en geografisch te lokaliseren. Deze aanvullende inventariseringen worden in elk land eerst gemaakt voor winkelketens die trekkers zijn: voedingswaren, doe het zelf en warenhuizen. Later worden ze uitgebreid tot andere types van winkelketens.

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Frankrijk

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in België

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Luxemburg

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Nederland

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Spanje

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Zwitserland

Raadpleeg het bestand van de referentie enseignes in Italië

Handelsprojecten – Tellingen op het terrein en jaarlijks programma voor de gegevensinzameling

Codata identificeert de Projecten tijdens de tellingen op het terrein, verricht door het data collector team en/of dankzij het dagelijks werk van het support team. Dit gespecialiseerd team werkt volgens een jaarprogramma en controleert de informatie over Handelsprojecten in de 10, door Codata bestudeerde, landen.

Winkelketens – Jaarlijks programma voor data inzameling

De Codata Database van winkelketens wordt op basis van een jaarlijks programma door een gespecialiseerd team opgebouwd, en heeft als doel iedere winkelketenfiche te updaten.

Dienstverleners – Jaarlijks programma voor data inzameling

De Codata Database van dienstverleners wordt op basis van een jaarlijks programma, door een gespecialiseerd team opgebouwd, en heeft als doel iedere dienstverlenersfiche te updaten en de betreffende fiche te linken aan de handelsgebieden waar de dienstverlener optreedt als eigenaar, investeerder, promotor, verkoper, beheerder of adviseur.

Top
support